Perhepartio

Mitä on perhepartio?

Perhepartio
• Perhepartio tarjoaa esimakua siitä, mitä yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä.
• Perhepartiossa tutustutaan toisiinsa, muihin partiolaisiin, partiolaisten perinteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin
leppoisassa tahdissa, ilman pakkotahtisuutta.
• Perhepartiossa tehdään retkiä, leikkejä, askartelua sekä puuhaa lapsille ja aikuisille.
• Perhepartio on partiohauskaa sisällä ja ulkona, lähellä ja kaukana koko perheelle.
• Perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tilaisuuksiin, leireille, tapahtumiin ja
tempauksiin

Kenelle perhepartio on tarkoitettu?

Perhepartion toiminta on tarkoitettu kaikille alle 7-vuotiaille lapsille. Toimintaan lapsi ei osallistu yksin, vaan mukana tulee olla aina vähintään yksi lapselle tuttu aikuinen. Se voi olla oma huoltaja, kummi tai muu lapselle tärkeä aikuinen.

Tikkurilan Sinisten perhepartiossa:

• lapset ja aikuiset opettelevat yhdessä
• toiminta ja oppiminen tapahtuu ikätason mukaan
• osaamista jaetaan ja opitaan toisilta

Jäsenyys

Voit käydä tutustumassa perhepartioon kaksi kertaa, jonka jälkeen on tehtävä päätös jatkamisesta.

Perhepartioon osallistuvat ilmoittautuvat lippukunnan jäseniksi:

Tikkurilan Sinisten jäsenhakemus

Kaikki 4 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat maksavat Suomen
Partiolaisten jäsenmaksun. Lisätietoa jäsenmaksuista:
www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut


4-6 -vuotiaat ovat III-jäseniä
perhepation aikuiset ovat I -jäseniä
0-3 -vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua, ei jäsenetuja


Muita partiossa tulevia maksuja ovat retki- ja tapahtumamaksut,
sekä perhepartion oma aloitusmaksu 10 €, jolla kustannetaan
perhepartiolaisten omat partiohuivit ja muut tarvittavat välineet