Kevätkokous 2019

Tikkurilan Sinisten sääntömääräinen kevätkokous järjestetään säännöistä poiketen
20.3.2019 klo 18 kololla, Ohratie 10C.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  1. Kokousvirkailijoiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi  ääntenlaskijaa
  1. Vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely
  1. Vuoden 2018 tilinpäätös:

– Toiminnantarkastajien lausunto

– Tilinpäätöksen käsittely

– Vastuuvapaudesta päättäminen

  1. Lippukunnan sääntöjen uudistaminen
  1. Muut esille tulevat asiat
  1. Kokouksen päättäminen