Kevätkokous 2020

Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous järjestetään kolollamme 17.3.2020 klo 18 (Ohratie 10C, Vantaa)

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Kokousvirkailijoiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen käsittely

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittely
– toiminnantarkastajien lausunto
– tilinpäätöksen käsittely
– vastuuvapaudesta päättäminen

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen